www.villanyharfa.hu

A II. Vatikáni Zsinat a liturgiáról

A II. Vatikáni ZsinatAz 1962-65 között megtartott II. Vatikáni Zsinat jelentős hatással volt egyházunkra: a püspökök rámutattak az evangéliumi forrásokhoz való visszatérés fontosságára, újragondolták az egyház és a világ viszonyát, és a katolikus tanítás fényében igyekeztek utat mutatni a sokféle ideológia szorításában élő modern ember számára. A zsinat eseményeit félévszázad elteltével bőségesen dokumentálták és feldolgozták, így a zsinat liturgiáról szóló konstitúcióját (Sacrosanctum Concilium) is. Ezt a dokumentumot tesszük most közzé magyar fordításban: érdemes elolvasni és végigelmélkedni, hiszen sok fontos megállapítása alapként szolgált a későbbi liturgikus reform számára. A zsinati dokumentum végrehajtását részletező, 1967-ben kiadott római instrukció (Musicam Sacram) jóval kevésbé ismert az egyházzenészek között, utóbbinak tartalmi összefoglalását adjuk közre.

Szent X. Piusz pápa az egyházi zenéről

Szent X. Piusz pápaSzent X. Piusz pápa 1903-ban az egyházi zenéről kiadott Motu proprio dokumentuma tulajdonképpen a XIX. század közepétől egyre erősödő liturgikus mozgalom fontos állomása. X. Piusz e dokumentumban nem csupán megadja az egyházi zene három jellemzőjét („szent, művészi és egyetemes”), hanem gyakorlati útmutatásokkal kifejezetten arra buzdítja a püspököket, papokat és egyházzenészeket, hogy minél inkább bekapcsolják a híveket a liturgiába. A dokumentum itt elolvasható, itt pedig letölthető.

Az olvasmánykönyv rendelkezései

OLM_koznap_02A misén két alapvető liturgikus könyvet – illetve azoknak különböző kivonatait és köteteit – használjuk: a misekönyvet és az olvasmánykönyvet. A misekönyvben találhatjuk a szentmisének a papra tartozó szövegeit és a hívek válaszait; a bibliai olvasmányokat azonban egy külön liturgikus könyv, az olvasmánykönyv (Ordo Lectionum Missae – A szentmise olvasmányai) tartalmazza. A misekönyv elején helyet kapott fejezet, az Általános Rendelkezések az istentisztelet bemutatásának általános szabályait írja le. Az olvasmánykönyvnek is van egy ilyen fejezete, amely az ige liturgiájának (a misében az első olvasmánytól a hívek könyörgésének végéig tartó résznek) a helyes végzését segíti. Ez az eligazítás a kissé bürokratikusan csengő Előzetes tudnivalók címet viseli, és az Általános Rendelkezésekhez hasonlóan kötelező érvényű előírásokat tartalmaz. A zenei szolgálat szempontjából azért fontos ez a dokumentum, mert – az ige liturgiájának részeként – kitér az olvasmányközi énekekre is, és a gitáros éneklést jelentősen befolyásoló utasításokat ad.

Levél a művészekhez

JPII_cimerII. János Pál pápa levele a művészeknek  (1999)

A templomi koncertekről

Emblem_of_Vatican_CityAz Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció levele a templomban tartott koncertekről  (1987)

Az MKPK liturgikus körlevele

mkpk_logoA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia liturgikus körlevele a papsághoz az Eucharisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekről  (2004)

A Misekönyv a zenei szolgálatról

RMARA Római Misekönyv Általános Rendelkezései (RMÁR) a Misekönyv azon fejezete, amely a szentmise megfelelő bemutatásának szabályait írja le. A zsinat által megújított liturgia misekönyvének legutóbbi hivatalos mintakiadása (a harmadik editio typica) 2000-ben jelent meg Rómában. Hazánkban ez még nem került bevezetésre, templomainkban a második kiadás magyar változatát használják. A harmadik kiadás Általános Rendelkezéseiben azonban számos olyan újdonság és módosítás van, amelyek bizonyos félreértéseket kívánnak tisztázni, és néhány helytelen gyakorlatot megszüntetni az előírások bővebb, pontosabb és érthetőbb megfogalmazása által. Ezért – az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció buzdítására – az új kiadás Általános Rendelkezéseit a magyar püspöki kar külön kötetben megjelentette, hogy mindenki megismerhesse és alkalmazhassa azokat.

Székesfehérvár és a gitáros mise

szfvari_egyhazmegyeA Székesfehérvári Egyházmegyei Törvénykönyv az egyházi zenéről szóló részben a gitáros misékről is rendelkezik.

A Sacramentum Caritatis az énekekről

sacramentum_caritatis2007-ben jelent meg XVI. Benedek pápa szinódus utáni apostoli buzdítása az Eucharisztiáról, Sacramentum Cariatis (A szeretet szentsége) címmel. A szentmise méltó ünneplése kapcsán ezt írja a szent zenéről:

A Verbum Domini az énekekről

verbum_dominiSzentatyánk legutóbbi – 2010-es –, Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Biblia fontosságáról és az Egyház életében betöltött szerepéről tanít. Néhány bekezdés erejéig a szentmise énekei is szóba kerülnek: