www.villanyharfa.hu

Villanyhárfa – a könyv

Útmutató, kézikönyv az egyházban könnyűzenével („gitáros zenével”) szolgáló zenészek és énekesek számára, közérthető nyelven megfogalmazott elméleti alapokkal és bőséges gyakorlati segítséggel. Célja áthidalni azt a szakadékot, amely a lelkes, ám sok esetben képzetlen zenészek és a liturgikus zene szabályai között húzódik. A gitárosok számára jelenleg nem létezik a kántorokéhoz hasonló képzés, hanem csak egymástól és a saját tapasztalataikból tanulhatnak, a szakirodalom pedig nehezen hozzáférhető, és „teológus nyelven” íródott. A készülő könyv ezért igyekszik érthető, áttekinthető formában feldolgozni mindazokat a témákat, amik a zenei szolgálathoz kapcsolódnak és meghatározzák annak milyenségét.


Ízelítő a témákból:

 • A szentmise énekei. A mise állandó (ordinárium: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei...) és a változó részeire (proprium: bevonulás, olvasmányközi ének, felajánlás, stb.) vonatkozó szabályok; a szövegeik magyarázata és kialakulásuk rövid története. Mire kell odafigyelni az egyes részeknél, milyen stílusú zenét válasszunk, hová tehető be instrumentális betét, milyen dalokat ne énekeljünk az adott részre; milyen jellemző hibák és buktatók vannak és hogyan lehet ezeket kivédeni, mikor áldozzanak a zenészek, stb. Minden tételnél sok alkalmas ének példaként felsorolva.
 • Zsoltározás. Külön fejezet, sok kottával és gyakorlati példával. Mit énekelhetünk olvasmányközi éneknek és mit nem. A gregorián zene jellemzői, helye az egyházi zenében. Responzoriális éneklés. Hagyományos zsoltártónusok kísérete, összehangolásuk könnyűzenei dallamokkal. Más zsoltárdallamok, zsoltárválasznak alkalmas énekrészletek. Könnyűzenei zsoltárfeldolgozások.
 • Más szertartások és alkalmak: igeliturgia, keresztelő, esküvő, gyászszertartás, fogadalomtétel, szentségimádás, imaóra, bűnbánati imaest, virrasztás, lelkigyakorlat, tábor... Az egyes szertartások menete, odaillő dalok listája, illetve mire érdemes külön odafigyelni.
 • Az egyházi év: időszakok és ünnepek. Melyik ünnep miről szól, milyen szertartások kapcsolódnak hozzá (körmenet, hamvazás, Balázs-áldás, stb.), hogyan érinti mindez a zenei szolgálatot. Milyen énekek illenek az egyes ünnepekre.
 • Felekezetközi alkalmak. Mire ügyeljünk az ökumenikus imahét közös istentiszteletein; milyen teológiai szempontok alapján kell megvizsgálni a protestáns eredetű dalok szövegét.
 • Karizmatikus dicsőítés. A dicsőítés bibliai alapjai; a dicsőítő összejövetel célja, íve, elemei; mit lehet és mit nem lehet egy katolikus alkalmon.
 • A vezető személye és feladatai, a próbák és a felkészülés szakmai (zenei) szempontjai, utánpótlás nevelése.
 • Lelkület. Lelkiség és szakmaiság egyensúlya: „szívből és szépen”. Hogyan tetsszünk Istennek, és hogyan a híveknek. Szolgáló lelkület (”a szentmise nem színpad”).
 • Hangszerek. Mire kényesek, hogyan vigyázzunk rájuk, hogyan hozhatjuk ki belőlük a legtöbbet. Ritmushangszerek készítése és használata. Hangszerek megáldása.
 • Kották és szövegek. Szólamkották összehangolása, éneklap és saját énekeskönyv készítése, dalszövegek kivetítése, diavetítő és projektor használata, énekszámok kiírása, digitális kották.
 • Énekrend összeállítása, dalok kiválasztása és tanulása, dalszövegek vizsgálata teológiai és nyelvtani szempontok alapján.
 • Előadás: hangerő, tempó, arányok. Kommunikáció, vezetés, kézjelek, vezénylés.
 • A templom. Viselkedés, mozgás a térben, mikor merre kell meghajolni, fel kell-e állnia, le kell-e térdelnie a zenésznek is, hogyan öltözzünk, stb.
 • Akusztika. Hová üljünk, merre forduljunk, hogy mindenki jól halljon minket. A különböző alaprajzú templomok és egyéb terek akusztikai jellemzői.
 • Elektronika. Hangosítás, mikrofon, vetítő, fények; kezelésük és a leggyakoribb problémák.
 • Lel-tár: ajánlott könyvek, kották, honlapok, szoftverek.
 • Zenetörténeti összefoglaló: az európai zene fejlődése; egyházi és világi zene kettőse; a beat és a rock kialakulása; a magyar keresztény könnyűzene története.
 • Az egyházi zene felhasználási területei, az őket jellemző formai és tartalmi követelmények.
 • Liturgikai előírások: a templomi zenére vonatkozó szabályok a témával foglalkozó pápai dokumentumok, zsinati és egyéb anyagok alapján.
 • Érvek és ellenérvek: gyakori tévhitek és helytelen hozzáállások a gitáros zene ellenzői és művelői részéről, és a műfaj ezekre adott válaszai.
 • Liturgikai összefoglaló: teológiai alapok, fogalmak. Liturgikus könyvek, énekeskönyvek, segédanyagok bemutatása (Misekönyv, Praeorator, Adoremus, stb.). Kislexikon, szómagyarázatok (liturgikus tárgyak, templomi berendezések, tisztségek, fogalmak, stb.).

Lap tetejere