www.villanyharfa.hu

Székesfehérvár és a gitáros mise

szfvari_egyhazmegyeA Székesfehérvári Egyházmegyei Törvénykönyv az egyházi zenéről szóló részben a gitáros misékről is rendelkezik.

*

Az egyházi zene

171. Az egyházi ének a liturgia szerves része. Legyen szent, művészi és egyetemes. Törekedni kell arra, hogy a hívek énekkel is bekapcsolódjanak a liturgiába.

172. Az egyházi liturgikus ének csúcsa a gregorián korális. Olvasni, megtanulni, énekelni komoly előképzettséget igényel. Egyszerű gregorián dallamokat és dallam-adaptációkat tartalmaz az Éneklő Egyház. A fokozatosság elvének betartásával törekedni kell egyre szélesebb körű bevezetésére. Ugyanakkor adjunk helyet az egyházi népének kincseinek is, ügyelve arra, hogy csak ízléses és egyházilag jóváhagyott népénekek szerepelhessenek.

173. A zsoltárok a szentmise hivatalos énekei közé tartoznak.

174. A fiatalok által sokszor előnyben részesített gitáros énekeket merev elutasítással fogadni ugyanolyan nagy hiba, mint előnyben részesíteni. A megfelelő minőséggel előadott gitáros ének szolgálhatja a liturgiát, elsősorban azonban a szentmisén kívüli összejöveteleket.

175. El kell érni, hogy kántorképzőt végzett kántorok működjenek, a már működők pedig továbbképzésen vegyenek részt.

176. Napi több szentmise esetén más-más zenei anyag teheti változatossá a liturgiát ott, ahol erre lehetőség van.

177. Ahol megoldható, rendszeresen éneklő schola működtetése szükséges.
Segíteni kell az énekkar felállítását éppúgy, mint a fenntartását. A kántor (kórusvezető) tegyen meg (és kapjon meg) minden elvárhatót az énekkar működtetése érdekében. A jól működő énekkar a plébánia életében meghatározó tényezővé válik.

178. A római rendelkezés szerint templomi hangversenyek megtartásához az Egyházmegyei Hivatal engedélye szükséges. A jóváhagyáshoz a tervezett műsort is be kell küldeni. (Természetesen ez a saját templomi kórusra nem vonatkozik.)

*

(A teljes dokumentum elérhető az egyházmegye honlapján.)