www.villanyharfa.hu

Az olvasmánykönyv rendelkezései

OLM_koznap_02A misén két alapvető liturgikus könyvet – illetve azoknak különböző kivonatait és köteteit – használjuk: a misekönyvet és az olvasmánykönyvet. A misekönyvben találhatjuk a szentmisének a papra tartozó szövegeit és a hívek válaszait; a bibliai olvasmányokat azonban egy külön liturgikus könyv, az olvasmánykönyv (Ordo Lectionum Missae – A szentmise olvasmányai) tartalmazza. A misekönyv elején helyet kapott fejezet, az Általános Rendelkezések az istentisztelet bemutatásának általános szabályait írja le. Az olvasmánykönyvnek is van egy ilyen fejezete, amely az ige liturgiájának (a misében az első olvasmánytól a hívek könyörgésének végéig tartó résznek) a helyes végzését segíti. Ez az eligazítás a kissé bürokratikusan csengő Előzetes tudnivalók címet viseli, és az Általános Rendelkezésekhez hasonlóan kötelező érvényű előírásokat tartalmaz. A zenei szolgálat szempontjából azért fontos ez a dokumentum, mert – az ige liturgiájának részeként – kitér az olvasmányközi énekekre is, és a gitáros éneklést jelentősen befolyásoló utasításokat ad.

Az Előzetes tudnivalók meglehetősen hosszú, de érdekes olvasmány, amely több oldalról megvizsgálva fejtegeti a Szentírásnak a liturgiában betöltött szerepét. Akit a teljes szöveg érdekel, elolvashatja az olvasmánykönyv „A” évi kötetében, amely elérhető például a Pázmány Elektronikus Könyvtárban. Hogy könnyebb legyen megtalálni a zenészek és énekesek számára lényeges részeket, készítettem egy kivonatot, amely az alábbi linkre kattintva olvasható. [Szögletes zárójelben a saját megjegyzéseimet, az érthetőséghez szükséges kiegészítéseket fűztem a szöveghez.]

OLM_Elozetes_tudnivalok_kivonat.pdf


Görög Andrea