www.villanyharfa.hu

Sillye Jenő: Értem is meghalt

Sillye Jenő: Értem is meghalt (1972)Tán az eltelt csaknem félévszázad, tán az időközben elért lelki és zenei teljesítmények teszik: a magyar keresztény könnyűzene óhatatlanul klasszicizálódik. S legfőképpen Sillye Jenő 1969-től íródó életműve, mely a műfaj fejlődésére meghatározó, több esetben szinte kizárólagos hatást gyakorolt.

Ideje volt hát, hogy a Szent István Társulat az ismert tanúságtevő és dalszerző kevéssé ismert műveiből is válogasson, elsőként két oratorikus darab archív hangfelvételének kiadásával. Az Értem is meghalt című dalciklus Sillye első próbálkozása egy, a dalforma keretei közül kilépő, nagyobb lélegzetű mű végigkomponálására. A témája szerint a passió helyén álló darab nem a szenvedéstörténet szó szerinti megzenésítése, hanem rövid helyzetképek sorozata az evangélium elbeszélése alapján. Hallhatjuk az események hatására megzavarodott tanítvány kétségeit, a jeruzsálemi bevonulás során éljenző tömeget, a főpapok véleményét, Júdás makacs ellenállását, majd Jézus gyötrődését, Pilátust és a „Feszítsd meg!”-et.

Sillye Jenő: Értem is meghalt (1972)Szembetűnő, hogy Sillye mennyire élénken merít a kortárs világi beat zenei megoldásaiból: a Hozsanna lendületes indulót, a getszemáni jelenet bluest mintáz, Júdás éneke különös dallamfordulatokkal jelzi a közelgő tragédiát, a keresztút (Elindult most az áldozat) pedig egy lassú, vontatott gyászmenet lépéseire indul. Egészen egyedi megformálású a keretdallam (Jó Uram, mondd meg nékem), mely áradó, szomorkás lírát ötvöz vészjósló frivolitással, szinte egyedülálló motívumként Sillye dallamköltészetében.

„Állj föl, most te jössz…” – végződik ezzel a nyílt felszólítással az események tanulságát összegző dal. Sillye Jenő Értem is meghalt című oratóriumának zenei és történeti értéke mellett talán ez a legfőbb erénye: a személyes Krisztus-hitből táplálkozó őszinte, megszólító erejű tanúságtétel.

Sillye Jenő: Értem is meghalt – Oratórium (1972), archív hangfelvétel, Szent István Társulat, 28 perc, 2017