www.villanyharfa.hu

Illés Lajos: Velünk az Isten / Vukán György: Missa ad Dominum Jesum Christum

A misztérium vonzásában

Forrás: liturgiaesido.pirin.huHuszonöt év bizony már zenetörténeti távlat: ennyi idő alatt akár remekműveket is könnyen feledésre ítélhet a hálátlan utókor. Bár elsősorban nem ezirányú munkáikról ismerjük őket, Illés Lajos és Vukán György egyaránt komoly mértékben járult hozzá a kortárs magyar szakrális zenéhez. A negyedszázada bemutatott Velünk az Isten rockoratórium, illetve a Missa ad Dominum Jesum Christum misekompozíció nem csupán keletkezésének idejében, hanem szándékaiban és részben zenei megfogalmazásában is osztozik. Felidézésükkel egyúttal szerzőikre is emlékezünk.

Illés Lajos: Velünk az Isten (1991)Az együttesével egykor legendás sikereket elérő Illés Lajosnak a Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójára írt darabja csupán kezdetben tűnik szokatlan vállalkozásnak: a református istentisztelet rendjét hűen követő (szöveg és vers: Makkai Lilla, Makkai László), kórusra, szólistára és nagyzenekarra írt oratórium valójában a pályatársak hasonló hangütésű műveihez csatlakozik. A beatszerzők első generációjának klasszicizálódási törekvései ugyanis ebben az időszakban fordulnak termőre: ahogy a Tolcsvay testvérek Magyar miséje vagy Szörényi történelmi darabjai, a Velünk az Isten is a rock zenei köznyelvét igyekszik a klasszikus hagyományokkal ötvözni. Már a nyitány vezérkórusának fenséges dallama meggyőzi a hallgatót arról, hogy a nagyformákkal már korábban is próbálkozó szerző kivételes invencióval írta meg a művet; az élményt pedig Németh Zoltán széles kifejezési skálán mozgó, gazdag hangszerelése fokozza. A dinamikus rockzenei futamok, a zaklatott ütemmutatójú énekbeszéd és a szövegek felfokozott, vallomásszerű személyessége rendre a darab legfőbb mondanivalóját hangsúlyozza: közel vinni a kortárs közönséghez az örömhírt. Varga Miklós a mű szólistájaként a zsoltáros őszinteségével perel a Mindenhatóval, a kórus pedig hol mennydörgő, hol diadalmas, hol intim hangvételű énekével felel rá. A tematikusan is egységes, fülbemászó dallamvilágú Velünk az Isten – akárcsak az alapjaként szolgáló református liturgia – a jézusi üzenet megszólító erejű, közösségi ünneplése.

Vukán György: Missa ad Dominum Jesum Christum (1991)Egészen más premisszából indul ki Vukán György Missa ad Dominum Jesum Christum című, Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatására írt műve: míg Illés szintetizál és megszólít, Vukán lecsupaszít és visszanyúl a forrásokhoz. A klasszikus miseirodalom tekintélyes zenetörténeti súlyával megbirkózva – s abból több helyütt közvetlenül is merítve – tekintetét a katolikus liturgia gesztusaiban megnyilatkozó isteni misztérium felé fordítja. Az eredmény pedig egy első hallásra nehezen megközelíthető, ám rendkívüli értékeket rejtő kompozíció. Kortárs politonalitásba ágyazott, sokk-effektusok közé illesztett és szikár hangszerelésbe öltöztetett modális dallamok utalnak a gregorián ihletadó hatására, ettől teljesen függetlenül pedig üde spirituálék szólnak Isten örömhozó, szabadító erejéről. A két, markánsan elkülönülő zenei vonulat – a hozzájuk illeszkedő latin, magyar, illetve angol szöveggel együtt – egészen különös tételsort alkot, egyesülésük pedig az addig is sok izgalmat tartogató zenei anyag katartikus csúcspontja. A művet záró Agnus Dei megrendítő utazás testi szenvedésen, lelki küzdelmeken, zene- és eszmetörténeten át, középpontjában egy zseniálisan megalkotott dallammal, mely önmagában egyesíti az európai és az amerikai zene tradícióit. Az addig többnyire drámai zsoltár- és liturgikus szövegeket szavaló narrátor, Lukács Sándor utolsó szavai így egyetemes békekívánássá magasztosulnak.

Oratóriumával mind Illés, mind Vukán vérbeli kortárs zenét alkotott, ugyanakkor tisztelettudóan, igazi zeneművészként bántak a darabok forrásaként kezelt liturgikus anyaggal. S a puszta megzenésítésen túl a kornak is üzentek: mindkét elkészült műből kiérezhető a rendszerváltozás keltette új remények friss szele. Noha az illúziók negyedszázad után alaposan megfogyatkoztak, Illés Lajos Velünk az Isten-e és Vukán György Missája azonban ma is itt van velünk, hat ránk – ne hagyjuk, hogy feledésbe merüljenek.

(Illés Lajos: Velünk az Isten – Rockistentisztelet, Hungaroton, 44 perc, 1991)

(Vukán György: Missa ad Dominum Jesum Christum – II. János Pál pápa 1991. évi látogatásának tiszteletére, Creative Art Ensemble, 68 perc, 1991)

Paksa Balázs

(Megjelent: Új Ember, 2016. december)