www.villanyharfa.hu

Lelkiségi mozgalmak

Lelkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházbanA zsinat utáni időkben induló, vagy akkor új erőre kapó lelkiségi mozgalmak és új alapítású közösségek egytől egyig fontosnak tartották – és tartják ma is –, hogy sajátos karizmáikat és az általuk képviselt örök értékeket újszerű formák és közérthető nyelvezet segítségével vigyék közelebb az emberekhez. A kétezer éves jézusi üzenet radikális újrafelfedezése olyan irányzatokat hívott életre, melyek a megújulás eddig járatlan vagy már elfeledett útjait és lehetőségeit keresik az Egyházban.

Szinte törvényszerű volt, hogy ezek a közösségek és mozgalmak felfedezzék és magukévá tegyék az indulásukkal egy időben formálódó új egyházzenei nyelvet, melyet ki-ki a saját üzenetének, tevékenységének, lelkületének megfelelően alakított tovább. Taizéi imaóra vagy karizmatikus dicsőítés ma már nehezen elképzelhető a hozzájuk tartozó jellegzetes énekek nélkül, de jelen van ez a fajta zene az új alapítású szerzetesi vagy életközösségek liturgiájában is.

Nem könnyű azonban eligazodni a sok irányzat között. Milyen lelkiségi mozgalmak és „új közösségek” tevékenykednek ma hazánkban a katolikus egyház keretein belül? Kik a tagjaik, mi a küldetésük és a karizmájuk? Mit mondanak magukról, és hogyan látja őket az Egyház?

Ezekre a kérdésekre segít választ találni a Horánszky Anna által szerkesztett könyv, a Lelkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban. Az Országos Lelkipásztori Intézet által sok év után újra megjelentetett, bővített, frissített kiadvány 35 olyan közösség bemutatását és adatait tartalmazza, amelyek egyházi jóváhagyással működnek Magyarországon. Nobilis Márió remek bevezető tanulmánya után néhány oldalas leírásokban ismerhetjük meg az egyes közösségek és lelkiségek alapelveit, karizmáit, kialakulásuk történetét, működésüket, életformájukat, szolgálatukat. A szerkesztők nem próbáltak irányzatok, tevékenység, célcsoport vagy más szempontok szerint kategorizálni: betűrendbe szedve találjuk egymás után a közösségek bemutatkozásait. A főbb jellemzőket ötletes piktogramok mutatják.

Jó hír, hogy a könyvet nemcsak a keresztény könyvesboltokban szerezhetjük be: tartalma olvasható a kiadó honlapján, illetve pdf formátumban le is tölthetjük onnan.

(Horánszky Anna (szerk.): Lelkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban, Országos Lelkipásztori Intézet, Budapest, 2006, 136 oldal, 700 Ft)

Görög Andrea