www.villanyharfa.hu

Liturgia és ökumené

A liturgiáról ökumenikus megközelítésbenLiturgikus tudatosságunk elmélyítése fontos szerepet kell, hogy játsszon abban, hogy a hitünket megfordító üdvtörténet eseményeit valódi ünnepekként éljük át. Bár saját felekezetünk liturgikus világának megismerése szüntelen feladat, néha érdemes kitekinteni, melyhez jó kiindulás az a Xeravits Géza szerkesztette tanulmánygyűjtemény, melynek címe A liturgiáról ökumenikus megközelítésben.

A vékony, ám sok gondolkodnivalót adó kötetben különböző felekezetek teológusai próbálják bemutatni saját liturgiájuk kincseit. Görgey Etelka Biblia és liturgia kapcsolatának alapjairól ír, Baán István OSB egy konkrét probléma – az Addáj és Mári eucharisztikus imájának története – keresztmetszetében mutatja be liturgiánk változásainak sajátosságait, majd a bizánci liturgia főbb irányultságairól ír. Füzes Ádám rövid, ám érdekes liturgiatörténeti utazásra hív, Hafenscher Károly pedig liturgia és lutheranizmus viszonyáról töpreng. Fekete Csaba a hazai kálvinizmus liturgiájának vonalait rajzolja fel röviden, Nacsinák Gergely András az ortodox liturgia világát nyitja meg számunkra A liturgia mint ikon című tanulmányában. A gyűjtemény záró írásában Káposztássy Béla gondolkodik el írásban a zarándoklat jelentőségéről hitünkben.

A könyv írásai jól megmutatják a keresztény felekezetek liturgia-felfogásának különbözőségeit, ám még lényegesebb, hogy a kötet lapjain keresztül csendes párbeszéd indul, melyben kiemelhetjük közös értékeinket, s tanulhatunk egymás szemléletéből. Csak így állhatunk szilárdan saját meggyőződésünk talaján, ugyanakkor szüntelenül megnyílva más megközelítések felé.

(Xeravits Géza (szerk.): A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, Horizontok sorozat, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2007, 121 oldal, 1 700 Ft)

Paksa Balázs