www.villanyharfa.hu

Liturgia mindenkinek

LiturgiaMíg a katolikus liturgia teológiai és történeti kérdéseiről rengeteg tanulmány, konferenciakötet és esszé jelenik meg szakavatottak tollából, a hagyomány gazdagságától és a jelképek valódi értelmétől sokszor önhibáján kívül elidegenedett egyszerű hívő alig kap mankót ahhoz, mit kezdjen a hetente látogatott, ám sokszor nem értett szentmisével. Ezen próbál segíteni mindjárt két, közelmúltban megjelent kötet is, noha különböző szemszögből, de érthetőségre törekedve vizsgálják lelkiéletünk középpontját: a liturgiát.

Pákozdi István: A Bárány menyegzőjePákozdi István A Bárány menyegzője című vékony kötete elsősorban informativitásával és tömörségével tűnik ki a liturgiát tárgyaló kortárs kínálatból: szótárszerű cikkelyekben magyaráz meg magatartásformákat, szimbólumokat és ma már érthetetlennek tűnő cselekményeket, pontossága és közérthetősége bármikor felüthető, praktikus kézikönyvvé avatja. A könyv értékét növeli, hogy nem csupán az 1970-től használatos új rítusú szentmise és zsolozsma magyarázata található meg benne, hanem a görög-katolikus liturgia lényegretörő összefoglalása, valamint egy rövid és velős szentségtan is.

Gyulay Endre: Ámentől ámenigHa Pákozdi István kötete próza, akkor Gyulay Endre Ámentől Ámenig címet viselő könyvét lírának kell neveznünk, ugyanis a szeged-csanádi egyházmegye nyugalmazott püspöke egy, a 80-as években készült prédikációsorozat nyomán a szentmise lelkületébe vezet be minket. Elmélkedésein keresztül feltárul a szentmise részeinek funkciója, spirituális háttere, s hasznos megfontolásokat olvashatunk arról is, milyen lelkülettel tehetjük magunkat a szentmise egy-egy fontos cselekményének részesévé. Gyulay Endre könyve felemelő lelki-olvasmány, s hasznos útmutató egyben.

Liturgiánkra nem szabad kizárólag hagyományterhelt múzeumi rituáléként, magasművészeti áhítatként vagy laza örömlakomaként tekinteni. Mert formája ugyan változik a korral, lényege azonban ugyanaz marad: Krisztus szeretne rajta keresztül újra és újra megszólítani minket. Hogy megnyíljon fülünk a Megváltó hallására, segíthet bennünket e két igényes és hasznos kötet.

(Pákozdi István: A Bárány menyegzője – A római katolikus liturgia és a szimbólumok, Tihanyi Apátság Kiadó, 2010)

(Gyulay Endre: Ámentől ámenig – Tudatos bekapcsolódás a szentmisébe, Szent István Társulat, 2010)

Paksa Balázs