www.villanyharfa.hu

Az Egyház liturgikus élete

mihalyi_liturgia_01Gondoljunk bármit is a II. Vatikáni Zsinatról, az egészen biztos, hogy Egyházunk XX. századi történetének egyik legjelentősebb eseményéről van szó, melynek hatása máig tart. A szinódus jelentősége kétségbevonhatatlan, ám korántsem áll előzmény nélkül – többek között ennek felmutatását is vállalja Mihályi Gilbert premontrei szerzetes könyve, Az Egyház liturgikus élete.

A Teológiai kiskönyvtár sorozatban megjelent kötet nem új, hiszen a Kádár-kor idején külföldi szamizdat-kiadásba kényszerített keresztény irodalom részeként, 1980-ban adták ki Rómában. A könyv a Zsinat nézőpontjából bontja ki Egyházunk liturgiájának kialakulását, történetét, reformjait, illetve mai működését. Jó kézikönyvhöz illően először is a ’liturgia’ szó jelentéséről, értelméről esik szó, majd Krisztus liturgiájának teológiájáról, ezután pedig ennek földi, az Egyház által velünk végzett szertartásáról olvashatunk. Rövid szentségtan tárgyalása, illetve a liturgia formáinak, jeleinek és részeinek ismertetése után a Zsinat liturgikus eredményeinek számbavétele következik világegyházi, illetve helyi egyházközségi szinten. Különösen izgalmas epizódja a kötetnek, hogy részletesen bemutatja a Zsinat utáni liturgikus reform fél évszázados előzményeit – meggyőződhetünk arról, hogy a ma ismert katolikus liturgia nem hirtelen pattant elő teljes fegyverzetben, hanem a Szentlélek munkálkodása korábbi liturgikus mozgalmakban is testet öltött. Nagy erénye Mihályi Gilbert könyvének, hogy a szűk időtávlat dacára őszintén megpróbálja értékelni a liturgikus reform eredményeit, hangsúlyozva, hogy a változások sok esetben nem valami radikálisan új bevezetéséről, hanem az eredeti értelemhez, a tiszta forráshoz való visszatérésről szólnak. Az író lelkesen hitet tesz a reform szükségessége mellett, ám óv a túlzásoktól, s egyúttal elgondolkodtat a még kidolgozatlan részletekről, a felmerülő további dilemmákról.

Az Egyház liturgiája él, hat és megszentel. Lényege örök, formája pedig az épp aktuális kor emberének gondolkodásához igazodik. Belőle való táplálkozásunk fontos segítője lehet ez a tömör, világos fogalmazású és informatív kis kötet.

(Mihályi Gilbert O. Praem.: Az Egyház liturgikus élete – Teológiai kiskönyvtár, Tipografia Dario Detti, Roma, 1980, 218 oldal)

Paksa Balázs