www.villanyharfa.hu

Horváth Gergely: Jézus és a rock and roll

Horváth Gergely: Jézus és a rock and roll (2017)Jézus és a rock and roll – Tanúságtétel és freestyle nekifutás. A cím meghökkent, az alcím eligazít: Horváth Gergely író, rádiós műsorvezető legújabb kötete valóban azt adja, mi lényege, noha ezt az egyébként rendkívül erős nyitófejezet olvasásakor még alig hisszük. Kezdésként Nicolas Cage köszön be, majd a szerző édesapja, aztán néhány további kultfilm és világsláger, s csakhamar sor kerül az első dalszöveg-elemzésre is.

Hívő emberként mit gondoljunk a Rolling Stones Simpathy for the Devil című számáról? Az AC/DC Highway to Hell-jéről? David Bowie egykori androgün imázsáról vagy John Lennon vallásprovokáló megszólalásairól? Horváth Gergely nem próbál meggyőzni minket saját igazáról, inkább megjegyzi, hogy a rock and rollt annak gyökereitől kezdve mélyen áthatotta a vallás (ez kevéssé közismert, ám fontos szempont), s számot vet annak világalakító forradalmiságával és szomorú elüzletiesedésével is. Csak hogy ne ítélkezzünk elsőre, felületesen – ahogy azt a kérdéshez közelítők legtöbbje szokta.

Horváth Gergely (fotó: Csányi Krisztina / fulesbagoly.blog.hu)Miközben a szerző frissen kapott református hitének fényében élesen elhatárolódik a hitromboló tartalmaktól (mert bizony bőven akad ilyesmi), leszögezi, keresztényként nem szabad párhuzamos kultúrát építenünk, hiszen megkésett tanítványokként ebben a világban élünk, még akkor is, ha a Mester meghívása nyomán legtöbb embertársunk látóhatáránál magasabb horizontra tekintünk. Írónk kacskaringós érveléseit eleinte szokni kell, ám az egyéni stílus alapos háttérmunkát, lenyűgöző tárgyismeretet és kiérlelt gondolatmeneteket rejt.

A Jézus és a rock and roll mindezek ellenére nem kimért társadalomtörténeti tanulmány, esztétikai traktátus vagy korstílus-elemzés: egy hús-vér ember élete a tét. Horváth Gergely pedig figyelemreméltó, mi több, megrendítő bátorsággal viszi vásárra a bőrét, s miközben az olvasó ítéletére bízza magát, sűrűn szőtt, verbális sziporkákkal teli szövegben tekinti át a keresztény hit és a popkultúra viszonyát. A szociológiai és eszmetörténeti vonatkozás tehát mégiscsak beszüremkedik a sorok közé, s bár a virtuóz fejtegetések egy részével bőven tudnánk vitatkozni, őszinteségüket hitelesíti a szerző személyes hangütése.

Horváth Gergely: Jézus és a rock and roll – Tanúságtétel és freestyle nekifutás, Athenaeum, Budapest, 2017

(Megjelent: A Szív, 2017. október)

Paksa Balázs