www.villanyharfa.hu

Verbényi-Sztankó: Mysterium fidei

Verbényi-Sztankó: Mysterium fideiVerbényi István kanonok egy nagyszabású monográfia elkészítésén fáradozott, de romló egészségi állapota miatt kénytelen volt lemondani e tervéről, ezért elhatározta, hogy megírja a szentmise rövid és közérthető katekézisét. Az Új Ember Kiadó gondozásában nemrég megjelent Mysterium fidei című könyve egyfajta liturgikus kalauz, amelynek segítségével elmélyülhetünk hitünk szent titkának ismeretében és ünneplésében.

A Római Misekönyv Általános Rendelkezéseihez fűzött szakszerű magyarázatai kifejtik az egyes liturgikus cselekmények történeti hátterét, világos útmutatást adnak a megtartandó és a kerülendő megoldási kísérletekkel kapcsolatban, megjegyzései pedig nem nélkülözik a lelkipásztori okosságot, a józanságot és a figyelmességet. Sztankó Attila e könyv szerkesztése és a hiányzó részek kiegészítése során messzemenően figyelembe vette István atya szakmai irányelveit, amelyek közül kiemelkedik az Egyház, a Boldogságos Szűzanya, valamint a liturgia szeretet, hűség és engedelmesség.

Verbényi Istvánnak szívügye volt, hogy megszülessen ez a kötet, amely az Adoremus havi rendszerességgel megjelenő liturgikus kiadvány magyarázatainak megszerkesztett gyűjteménye. Ő vállalkozott arra, hogy e hatalmas kincsesládát, a szentmisét rövid terjedelemben bemutassa, úgy, hogy a liturgikus ismeretekkel nem rendelkező olvasók is megértsék az és használható tudást is kapjanak a liturgiatörténetből, a teológiából, az egyházjogból. A könyv legnagyobb értéke, hogy nagyon sokat hozzáad a szegényes magyar nyelvű liturgikus irodalomhoz. Egy katekézist tartunk a kezünkben, közérthetően megírt, a liturgiát népszerűsítő olvasmányok gyűjteményét, amelyből azonban nem hiányzik a tudományos igényesség sem. A kötet egyben nagyszerű tankönyv a szentmiséről, bátran használható a felsőoktatás teológiai képzésében is.

(Forrás: Új Ember Kiadó, Magyar Kurír)

(Verbényi István, Sztankó Attila: Mysterium fidei – A szentmise katekézise, Új Ember Kiadó, Budapest, 2016)