www.villanyharfa.hu

Liturgikus énektár gitárkísérettel

liturgikus_enektarNépénekek gitárkísérettel? Első pillantásra meglepőnek tűnik, pedig e törekvésnek nagyon is helye van itt, a Villanyhárfán is. Laczó Zoltán Vince zeneszerző elsősorban hittanárok részére állított össze Liturgikus énektár címmel egy praktikus és igényes gyűjteményt, melyből legismertebb és legfontosabb énekeink gitárkísérettel is megtaníthatók. Gregorián a miseordinárium kötelező tételeinél, az Úr imája és néhány parafrázis kapcsán szerepel a könyvben, a többi ének a magyar strófikus népénekkincs darabjait öleli fel. A kötetből több részlet megtekinthető a zeneszerző saját honlapján, illetve megvásárolható az Új Ember Kiadó webboltjában.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök a kiválóan használható kötethez írott ajánlásában így fogalmaz: „Nem falakat, hidakat kell építenünk – mondta Szent II. János Pál pápa. Hidakat a népek között, hidakat a vallások, hívő és nemhívő, de hidakat hívő és hívő között. Az egyházban egymás mellett él a múlt öröksége és korunk vívmányai. Egymás mellett él a húsz évszázadnyi múlt zenei öröksége, és a mai kor hangja. Sajnos gyakran a fal két oldalán. Üdvös és támogatandó, ha ifjúsági közösségeinkből papi, szerzetesi hivatások támadnak. Nem jó viszont, ha a kispapnak a szemináriumban kell megtanulni az egyház több évszázados énekkincsét, mert korábban sohasem találkozott vele. Jó és üdvös, ha a gitáros misékre sokan járnak. Nem jó viszont, ha a fiatalok kizárólag ezt az énekstílust hallják, nem ismerik meg hagyományos értékeinket, nem lesz kulcsuk hozzá, nem tudnak mit kezdeni vele. Hogy ez ne így legyen, ehhez vállalja fel a híd szerepét ez a kiadvány. A gitározni tudó hitoktatóknak segítséget nyújt, hogy régi, patinás énekeinket élvezetes formában megtaníthassák a gyermekeknek a hittanórán. Gitáros énekkarainknak abban nyújt segítséget, hogy repertoárjukat kiegészítsék néhány hagyományos mise- és áldozási énekekkel, és kísérni tudják a zsoltárt az olvasmányok között. (...) Szélesítsük ki a horizontot, bontsuk le a falakat, próbáljunk hidakat építeni! Ehhez nyújt segítséget a Liturgikus énektár hittanároknak szánt kötete.”